Επικράτεια

Ώρα: 15:13
Τμήματα: 19.513 από: 19.513
Ενσωμάτωση: 100,00%
Αποχή: 43,43%
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες
1.925.904 35,46 145
1.526.205 28,10 75
379.581 6,99 18
341.390 6,28 17
301.632 5,55 15
222.166 4,09 11
200.423 3,69 10
186.457 3,43 9
155.242 2,86 0
46.096 0,85 0
41.631 0,77 0
35.534 0,65 0
28.936 0,53 0
15.257 0,28 0
8.944 0,16 0
6.253 0,12 0
4.425 0,08 0
2.372 0,04 0
2.263 0,04 0
1.139 0,02 0
Εγγεγραμμένοι: 9.840.525
Ψηφίσαντες: 5.566.295
Έγκυρα: 5.431.850(97,58%)
Ακυρα: 70.061(1,26%)
Λευκά: 64.384(1,16%)
Εκτός Βουλής6,40%