Ώρα: 15:13 Τμήματα: 19513 από 19513 (100,00%)
  Αποχή: 43,43 Εκτός βουλής: 6,40
Σε παρένθεση αποτελέσματα εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015
 Κόμμα % Έδρες
35,46 (36,34)  145  (149)
28,10 (27,81)  75  (76)
6,99 (6,28)  18  (17)
6,28 (-)  17  (-)
5,55 (5,47)  15  (15)
4,09 (6,05)  11  (17)
3,69 (4,75)  10  (13)
3,43 (1,79)  9  (-)
2,86 (-)  -  (-)
0,85 (0,68)  -  (-)
2,69 (-)  -  (-)
Δείτε αναλυτικά αποτελέσματα »