< >
Ώρα: 15:13
Τμήματα: 19.513 από 19.513
Ενσωμάτωση: 100,00%
Αποχή: 43,43%
Εκτός Βουλής: 6,40%
% Σειρά % % %
Δείτε το site σε mobile έκδοση